Vittingfossbanen

Vestfold Privatbaners Museum ble stiftet i 1999 og har som formål å ta vare på og dokumentere historien fra Tønsberg-Eidsfoss- og Holmestrand-Hvittingfossbanene.

 

En kopi av Ramnes st. er under oppbygging og den originale dresinbua fra Svinevoll st. er plassert her. Her er også lagt en liten bit jernbaneskinner som trafikkeres med en dresin.