Staude- og Urtehage

Reidvin Staude- og urtehage er etablert i tilknytning til Ramberg skole og inneholder tradisjonelle stauder og urter, samt urter spesielt beregnet for plantefarging, te og tillaging av snaps.

 

I urtehagen finner du våre urter som har vært brukt både til mat, hygiene og medisin opp gjennom årene.

I staudehagen finnes flere av de tradisjonelle staudene som var å finne på gårdene, mange av staudene kommer også fra gårdene i omegnen.

Det er etablert et Mariakors med planter som har fått sine navn basert på Marialegendene.

Deler av staudehagen er en dufthage med roser, liljer, lavendel og rosestorknebb.

Første del av hagen sto ferdig sommeren 2005 og det arbeides stadig med videreutvikling av denne

IMG_0016
IMG_0096
IMG_20190829_190654
IMG_20190704_192456
IMG_0032