Mølledammen

Mølledammen og det nåværende damanlegget blir bygget i 1923. Samme år blir Hillestad Mølle modernisert og restaurert og Botne og Hillestad Andelsmølle står som eier.

 

Mølledammens historie er en del av Holmestrands eldste industrihistorie. På begynnelsen av 1920-årene var det ikke ei eneste mølle i drift i bygda og de som skulle male kornet sitt måtte utenbygds. Våle og Borre var de nærmeste. 

Mølledammen ble renset opp gjennom et samarbeid mellom Reidvin-tunet og Hillestad utvikling med midler både fra Holmestrand kommunen og Vestfold interkommunale vannverk. På denne måten holdes en vannvei og et kulturlandskap i hevd. Det er etablert et sedimentbassent på høyde med Hillestad skole, som må tømmes jevnlig for å unngå tilslamming.