Aktiviteter

AKTIVITETER

Dugnadsvenner er alltid velkomne!


Det ligger allerede mange tusen dugnadstimer bak det Reidvin-tunet vi ser i dag, og vi har fortsatt små og store oppgaver som skal løses. Hver torsdag møtes dugnadsgjengen for dugnadsarbeid og pause med kaffe. Vi vil gjerne ha med flere i dugnadsgjengen!.

 

Vil du bidra til dette dugnadsarbeidet knyttet til bygningene, så kontakt:

Trond Flannum: 926 66 288.


Nå i 2021 har vi begynt på med et stort prosjekt: Bryggerhus. Vi har vært så heldige å få Auenstua fra Vassås og den er nå tatt ned og skal pusles opp igjen, stokk for stokk på fundamentet som som er støpt fra stabburet og ned mot Mølledammen. Den gamle bygningen, som også inneholder bakerovn, skal så forlenges med et nylaftet "påbygg".

Spennende tider foran oss! Samtidig har vi løpende vedlikehold ute og inne på de eksisterende bygningene


                                      Invitasjon til laftekurs 25.4. - 29.4.22 fra kl 08:00-16:00 på Reidvin-tunet. Ved Henning Olstad.

                                                                                                                              5 dager/40 timer. Kurspris kr.3000.

                                                                                                                              For påmelding ring eller send sms til: Daniel Koot Van Goudoever, tel: 97009568


                                                                                                         Det skal laftes opp et bryggerhus med grunnflate 6x9,5meter. Rundtømmer av tettvokst åsgran.


                
                

                 Er du interessert i å være med på dugnadsarbeid knyttet til Staude- og urtehagen, så ta kontakt med:

                 Trine Steen på telf.:  926 04 791

                 Mimi Vooren på telf.: 456 64 931
ARRANGEMENTER

      


Laftekurs april 2022 med Henning Olstad som kursleder:
              

Høstmarked 3.sep 2022 kl. 11-15.


For 35. gang arrangeres høstmarkedet i Hillestad.

Hillestad bygdekvinnelag har de siste årene samarbeidet med Reidvin-tunet og Museumsforeningen Vestfold Privatbaner om dette arrangementet.

Trivelig dag med håndverksutstillere, lag og foreninger som profilerer seg, ferske grønnsaker og hjemmebakst.

I år er det også åpning av Kulturminnedagene - nasjonale og lokale dager som varer fra 3.- 11.9. med mange aktiviteter i hele kommunen.


Velkommen!