Vestfold Privatbaners Museum ble stiftet i 1999 og har som formål å ta vare på og dokumentere historien fra Tønsberg-Eidsfoss- og Holmestrand-Hvittingfossbanene.

 

En kopi av Ramnes st. er under oppbygging og den originale dresinbua fra Svinevoll st. er plassert her. Her er også lagt en liten bit jernbaneskinner som trafikkeres med en dresin.

Reidvin-tunet –

et levende kulturmiljø som tar vare på fortiden for fremtiden!