Reidvin Staude- og urtehage er etablert i tilknytning til Ramberg skole og inneholder tradisjonelle stauder og urter, samt urter spesielt beregnet for plantefarging, te og tillaging av snaps.

 

I urtehagen finner du våre urter som har vært brukt både til mat, hygiene og medisin opp gjennom årene. I staudehagen finnes flere av de tradisjonelle staudene som var å finne på gårdene, mange av staudene kommer også fra gårdene i omegnen.

Det er etablert et Marie kors med planter som har fått sitt navn basert på en Maria legende. Deler av staudehagen er en dufthage med roser, liljer, lavendel og rosestorknebb. Første del av hagen sto ferdig sommeren 2005 og det arbeides stadig med videreutvikling av denne

Reidvin-tunet –

et levende kulturmiljø som tar vare på fortiden for fremtiden!