Mølledammen og det nåværende damanlegget blir bygget i 1923. Samme år blir Hillestad Mølle modernisert og restaurert og Botne og Hillestad Andelsmølle står som eier.

 

Mølledammens historie er en del av Holmestrands eldste industrihistorie. På begynnelsen av 1920-årene var det ikke ei eneste mølle i drift i bygda og de som skulle male kornet sitt måtte utenbygds. Våle og Borre var de nærmeste. 

Mølledammens venner arbeider nå aktivt for å få renset opp Mølledammen for å denne måten å holde i hevd en vannvei og et kulturlandskap.

Reidvin-tunet –

et levende kulturmiljø som tar vare på fortiden for fremtiden!