Møllerdammen

Møllerdammenog det nåværende damanlegget blir bygget i 1923. Samme år blir Hillestad Mølle modernisert og restaurert og Botne og Hillestad Andelsmølle står som eier.

Møllerdammens historie er en del av Holmestrands eldste industrihistorie. På begynnelsen av 1920-årene var det ikke ei eneste mølle i drift i bygda og de som skulle male kornet sitt måtte utenbygds. Våle og Borre var de nærmeste.
Møllerdammens venner arbeider nå aktivt for å få renset opp Møllerdammen for å denne måten å holde i hevd en vannvei og et kulturlandskap.