Nøtneslåven

Nøtneslåven er fra søndre Nøtnes gård i Hof. Ut fra låvens konstruksjon og tømmerdimensjoner anslås den å være fra ca. 1750.

Nøtneslåven består av tømret stall, fjøs og to høybinger på hver side av låvegulvet. Låven har i tillegg en svalegang ut mot tunet. Fra gammelt av gikk den gamle traseen fra Sande og nord Hillestad rett ved denne låvebygningen. En innebygd scene er bygning i tilknytning til Nøtneslåven.