Om Reidvintunet

Reidvin-tunet ligger i Hillestad i Holmestrand kommune og består av flere bygninger av historisk interesse og en staude og urtehage på et 20 mål stort område i tilknyttning  Møllerdammen og den gamle traseen for  Vittingfossbanen.

Ramberg skole er hovedhuset på Reidvintunet og var en av fem skoler Botne kommune lot oppføre i 1890 årene, her virket forfatteren Olav Duun fra 1908-1927. Skolen ble flyttet til Reidvin-tunet i årene 1995 til 1998. Dikterstuen til Kåre Holt, Rafnaberg, ble flyttet til tunet i 1997. Nøtneslåven, fra Nøtnes gård i Hof, anslåes å være fra ca 1750 og ble flyttet til Reidvin-tunet i 2007. Staude og urtehagen pryder området og inneholder tradisjonsrike urter, urter til plantefarging og snaps, samt en del tradisjonsrike stauder og en samling Maria blomster.


Historie

Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet, som ble etablert i 1995. Det var i 1989 at planleggingskomiteen som kalte seg Interimsstyret for Bygdetunets venner med Trond Flannum i spissen begynte et målrettet arbeid med å få etablert et bygdetun i kommunen. Flere alternative tomter ble vurdert, og valget falt på Damsrønningen i Hillestad. Et ca. 20 mål vakkert beliggende område nær Hillestad skole og Møllerdammen, og hvor den gamle traseen for ”Vittingfossbanen” går tvers igjennom området.


Navnet

Reidvin er et gammelt gårdsnavn fra Botne. Det betyr graseng ved elv som slynger seg. Etter reformasjonen ble Hillestad og Botne prestebols jordegods slått sammen og i disse opptegnelsene står søndre Hillestad og gårdsnavnet Reidvin sammen.

Organisering

Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet. Foruten styret for Reidvin-tunet, er det flere under-grupper eller arbeidsgrupper:

 • Dugnadsgruppe for bygninger og hage
 • Møllerdammens venner
 • Hus-komiteen

I styret sitter disse (mars 2017):

 • Leder: Leif Ness
 • Økonomi ansvarlig: Heidi Urang Lønn
 • Sekretær: Marianne Løchen
 • Styremedlem: Nina Mathisen Vågan
 • Styremedlem: Espen Andresen
 • Styremedlem: Trond Flannum
 • Styremedlem: Tor A Krøger
 • Vararepresentant: Torunn Solberg
 • Vararepresentant: Hans Petter Nyman

 

Dugnadsvenner er alltid velkomne!

Det ligger allerede mange tusen dugnadstimer bak det Reidvin-tunet vi ser i dag, og vi har fortsatt små og store oppgaver som skal løses. Hver torsdag møtes dugnadsgjengen for dugnadsarbeid og pause med kaffe. Vi vil gjerne har med flere i dugnadsgjengen!. Vil du bidra til dette dugnadsarbeide knyttet til bygningene, så kontakt:

Trond Flannum: 926 66 288.

Er du interessert i å være med på dugnadsarbeid knyttet til Staude og urtehagen, så ta kontakt med:

Mimi Vooren på telf.: 456 64 931

 

Samarbeidspartnere:

Museumforeningen Vestfold Privatbaner

Botne historielag

Hillestad Bygdekvinnelag

Bygdehuset Fjellhall

 

Reidvin-tunet

et levende kulturmiljø som tar vare på fortiden for fremtiden!