AKTIVITETER

Dugnadsvenner er alltid velkomne!

Det ligger allerede mange tusen dugnadstimer bak det Reidvin-tunet vi ser i dag, og vi har fortsatt små og store oppgaver som skal løses. Hver torsdag møtes dugnadsgjengen for dugnadsarbeid og pause med kaffe. Vi vil gjerne har med flere i dugnadsgjengen!.

 

Vil du bidra til dette dugnadsarbeide knyttet til bygningene, så kontakt:

Trond Flannum: 926 66 288.

 

Er du interessert i å være med på dugnadsarbeid knyttet til Staude og urtehagen, så ta kontakt med:

Trine Steen på telf.:  926 04 791

Mimi Vooren på telf.: 456 64 931

ARRANGEMENTER

Beskrivelse

DatoReidvin-tunet –

et levende kulturmiljø som tar vare på fortiden for fremtiden!