Ramberg skole


Ramberg skole som er hovedhuset på Reidvin-tunet er det første av fem skolehus som Botne kommune lot oppføre i 1890 årene. Ramberg skole sto ferdig1893 nede på Tvillingbro, nord for Holmestrand.


I Ramberg skole er det innredet et skolemuseum med gamle pulter, tavle og annet undervisningsmateriell og her kan man oppleve en gammeldags skoledag. Skolen ble nedlagt 1952 og elevene overført til den nyoppførte Ekeberg skole. Forfatter Olav Duun virket som lærer på skolen fra 1908 – 1927. De første årene bodde han i leiligheten i skolebygningens andre etasje, med sin fru Emma og datter Dagmar.

Nøtneslåven

 

Nøtneslåven er fra søndre Nøtnes gård i Hof. Ut fra låvens konstruksjon og tømmerdimensjoner anslås den å være fra ca. 1750.

 

Nøtneslåven består av tømret stall, fjøs og to høybinger på hver side av låvegulvet. Låven har i tillegg en svalegang ut mot tunet. Fra gammelt av gikk den gamle traseen fra Sande og nord Hillestad rett ved denne låvebygningen. En innebygd scene er bygning i tilknytning til Nøtneslåven.

Kåre Holts dikterstue


Rafnaberg er forfatter Kåre Holt sin dikterstue og ble flyttet til Reidvin-tunet i 1997. Den står akkurat slik som da forfatteren satt her og nedtegnet sine levende tanker og historiske spill.


En ruvende litterær produksjon ligger etter ham med romantrilogien om Kong Sverre som et høydepunkt. 1.mai i 2007 ble kunstner Ada Madsens byste av forfatteren avduket. Den har fått sitt sted, foran dikterstua si på Reidvin-tunet.


Stabburet

 

 

 

 

Gapahuken

 

 

 

 

 

 

Reidvin-tunet –

et levende kulturmiljø som tar vare på fortiden for fremtiden!